Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 386960-2012 z dnia 2012-10-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowe Miasto n. Pilicą
Dostawa produktów farmaceutycznych w postaci środków aseptycznych i dezynfekcyjnych
Termin składania ofert: 2012-10-16

Numer ogłoszenia: 393034 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 386960 - 2012 data 08.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto n. Pilicą, woj. mazowieckie, tel. 48 6743800, fax. 048 6740040.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: