Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 299740-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowe Miasto n. Pilicą
dostawa drobnego sprzętu medycznego
Termin składania ofert: 2012-08-22

Numer ogłoszenia: 305022 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 299740 - 2012 data 14.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto n. Pilicą, woj. mazowieckie, tel. 48 6743800, fax. 048 6740040.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

II.2) Tekst, który należy dodać: