Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 311912-2012 z dnia 2012-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowe Miasto n. Pilicą
Rozbudowa Izby Przyjęć Szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą - wykonanie niezbędnych prac do oddania obiektu do użytkowania
Termin składania ofert: 2012-09-07

Numer ogłoszenia: 326382 - 2012; data zamieszczenia: 02.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 311912 - 2012 data 23.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto n. Pilicą, woj. mazowieckie, tel. 48 6743800, fax. 048 6740040.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: