Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 78730-2013 z dnia 2013-02-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowe Miasto n. Pilicą
Zakup i dostawa Gazów Medycznych wraz z dzierżawą odgazowywacza i butli
Termin składania ofert: 2013-03-08

Numer ogłoszenia: 92424 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 78730 - 2013 data 26.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto n. Pilicą, woj. mazowieckie, tel. 48 6743800, fax. 048 6740040.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: